Galileu Galilei, Pisa 1564-1642, era el primogènit de 7 germans i des de molt aviat es va interessar per la ciència. Als 20 anys i malgrat els seus treballs extraordinàriament valuosos que ja en aquesta època realitzava, va ser exclòs de la universitat per la seva personalitat lliure i independent. Des de llavors va entrar en conflicte amb l'església al rebatre teories que consideraven fins llavors completament intocables. De fet se li va prohibir la difusió dels seus ensenyaments. Fins i tot el 1623 va haver de veure’s amb un tribunal de la Inquisició per publicar llibres massa "atrevits" des del punt de vista científic. El 1633 va ser abjurat sotmetent-lo a vigilància a la seva residència.
Un dels seus invents més extraordinaris va ser el telescopi. Va arribar a construir-ne un de 30 augments que li va permetre comprovar que la Lluna no era una esfera plana, el que demostrava que estava animada d'un moviment de rotació.
El "termoscopi" va ser un aparell revolucionari. A principis del segle XVII no hi havia manera de quantificar la calor o el fred. Mesurar la calor era tot un repte...que Galileu va realitzar. Consistia en un cilindre de vidre tancat pels extrems i amb una barreja d'aigua i alcohol al seu interior. Surant en el líquid, unes esferes contenien líquids de colors. Una etiqueta adherida a cada esfera mostrava un determinat "grau" de calor. Depenent de la temperatura del líquid, les esferes flotaven o s'enfonsaven més o menys, i l'esfera més baixa de les que suraven era la que indicava la temperatura... una mica complicat, però va ser el primer termòmetre amb una certa fiabilitat.