Aquest és el títol d'una novel·la de Jules Verne, també coneguda com "El secret de Maston", en el que es realitza un experiment que ens fa pensar en el poder de l'home per dominar la natura, i més concretament en canviar el clima del nostre planeta.
Una de les causes del refredament o escalfament del nostre clima a través de la història ha estat el moviment en l'eix de la terra, i Verne utilitza aquesta possibilitat com a base argumental. Però atenció a la forma de provocar de manera artificial aquest canvi: la imaginació del novel·lista no té límits. Una misteriosa associació nord-americana compra enormes extensions de terreny al voltant del Pol nord per explotar els recursos naturals, especialment hulla. Mitjançant un gegantí canó de 600 metres de llarg i 27 metres de diàmetre, instal·lat en el vessant sud de la muntanya Kilimanjaro, es dispara un projectil de 180.000 tones que provoca un moviment en l'eix de la terra, sent la causa d'un canvi climàtic a escala planetària. El gel de les regions polars es fondria i així es podrien realitzar explotacions mineres sense dificultats, però la resta del planeta patiria catàstrofes, amb inundacions, calors i freds extrems.
Jules Verne ens explica alguna cosa que moltes vegades hem apuntat: la connexió de l'atmosfera en tots els seus punts. Si alterem el clima d'una zona, alterem el de tot el planeta. Si reemplacem l'hulla pel petroli, observem punts en comú que ens fan estremir...