Un nou exemple de com els fenòmens meteorològics poden arribar a canviar el curs de la història.

En 1281 el nét de Genghis Khan, el Gran Khan Kubilai-Khan regnava a la Xina. Va voler envair Japó i va formar una formidable flota de 4.000 vaixells, 40.000 mongols i 100.000 xinesos. L´emperador japonès Kameyana davant la terrible perspectiva que se li presentava va demanar a la gent del seu país que invoqués als déus perquè la invasió no tingués èxit. Ell mateix, home de molta fe, s´ofrena en sacrifici als déus fent-se el ´harakiri" davant l´altar d´Ise. I aquí entra la meteorologia jugant un paper primordial. No sabem si per influència divina o més bé perquè era la temporada de tifons, es va acostar un potent tifó just quan la flota estava arribant a la illa de Takashima, al sud del Japó. La totalitat de la flota va quedar aniquilada per la potència del fenomen que a Japó va ser batejat com "Kamikaze" o vent diví.

Marco Polo va ser la persona que es va encarregar de donar a conèixer els fets al món occidental. De totes formar un tifó pot provocar vents sostinguts de 140 quilòmetres per hora i ràfegues superiors als 200 quilòmetres per hora amb onades de més de 8 metres i no hi ha flota que pugui aguantar semblant fenomen. Per cert que uns segles més tard la paraula "Kamikaze" se la va relacionar amb els aviadors japonesos suïcides contra vaixells nord-americans.

Dues invasions de la Xina cap al Japó anteriors a la del Gran Khan també van ser un fracàs per la intervenció de fenòmens meteorològics violents.

Alfred Rodríguez Picó